01/12/2009: Từ Ngữ – bài 2 (Nhã Nhạc)

01/12: Từ Ngữ ( bài 2 )
Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật
Posted by: Tbl Đọc: 4227 lần

TỪ NGỮ ( Bài 2 )

Nhã Nhạc

Chúng ta thường gặp một số từ ngữ sau đây trong các sách liên quan đến Đạo Phật . Riêng tôi , trước đây tôi chỉ hiểu ý nghĩa những từ này theo một nghĩa rất hẹp , và rất lơ mơ , không rõ ràng . Thiết nghĩ những từ ngữ này cũng giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa Đạo Phật , hay lời Phật dạy ,…

… dù chúng đứng riêng biệt trong phần định nghĩa ( có mở rộng )

1- ( Đức Phật ) A-di-Đà : Theo Đức Thế Tôn , “ A-di-Đà “ có nghĩa là vô-lượng-quang , chiếu toả “ thập phương quốc “ ; A-di-Đà cũng có nghĩa là “ vô-lượng-thọ “ : thọ lượng của Ngài và của chúng sinh trong nước của Ngài ( Cưc-Lạc-Quốc ) là vô lượng , vô biên . Như vậy , Ngài ở thập phương và thường trụ ( xem lại bài Pháp môn Niệm Phật ).

2- Trí huệ bát nhã : sách nhà Phật dùng bốn chữ này để phân biệt với trí tuệ hay lý trí ( mà chúng ta thường gọi ) dù trí tuệ của chúng ta có siêu-đẳng đến đâu .

Trí huệ bát nhã để chỉ một sự hiểu biết “ sâu xa “ (= bát nhã ; vì không có chữ nào tương ứng nên phải để nguyên chữ “bát nhã “ ) , sự hiểu biết này khác hẳn , xa lánh hẳn những ý nghĩ dung tục , tầm thường của chúng sinh . Trí huệ bát nhã sẽ giúp đưa người tu hành đến chỗ giác ngộ , hay giải thoát .( Trí huệ bát nhã ba-la-mật ).

3- Trì giới : giữ ( vững ) năm điều răn của Đức Phật : cấm sát sinh , cấm đạo tặc, cấm tà dâm , cấm vọng ngữ ( =lời nói sai, xuyên tạc , vu khống , dối trá , độc ác..) .

4- Định ( căn ) : giữ tâm không tán loạn để tránh giận dữ , bực dọc , dễ sinh ra thù hận …

5- Bố thí : – cho đi , cho tất cả mọi người , mọi vật , khắp nơi , khắp chốn ( không phân biệt )

– có ba cách bố thí : Tài-thí, Pháp-thí và vô-uý-thí

* Tài-thí : cho đi của cải , tài sản , kể cả mạng sống của mình để bố thí .

*Pháp-thí : đem lời Phật dạy ( Phật pháp ) giúp người khác được giác ngộ

Người bố thí bằng Phật-pháp phải cũng sống theo lời Phật dạy (Phật-pháp ) để làm gương trước .

*Vô-uý-thí : giúp người khác hết sợ hãi .Chẳng hạn sợ chết , sinh ra ham sống , tham lam , hèn nhát …. Nhưng người giúp vô-uý-thí , chính mình , cũng không sợ hãi trước đã .

6- Ba-la-mật( hay ba-la-mật-đa ) : * dịch từ chữ Phạn paramita phiên âm mà ra , có nghĩa là : “ Đến bờ bên kia “ , tức là đến “ bờ giác ngộ “ . Ý nói bờ bên này ta đang sống là bờ vô minh . Người Trung Hoa dịch là “ Đáo bỉ ngạn “

* Ba-la-mật còn một nghĩa khác nữa ; thí dụ : “ bố thí ba-la-mật “ : ba-la-mật này có nghĩa là bố thí rốt ráo , đến tận cùng , không phân biệt người làm ơn là Ta , người nhận ơn ( thọ ơn ) là Tha-nhân . Vài thí dụ khác về ý nghĩa thứ hai của ba-la-mật : – Trì giơi” ba-la-mật là :giữ giới một cách rốt ráo , đến tận cùng nhưng một cách thanh thản , không tự ép buôc . – Nhẫn nhục ba-la-mật : chịu đựng sự nhẫn nhục đến với mình đến mức rốt ráo , tận cùng , không ai có thể nhẫn nhục hơn được nữa .

Vậy làm cái gì theo ba-la-mật là muốn đến cái đích của việc tu hành : “ ĐẾN BỜ BÊN KIA “ , tức BỜ GIÁC NGỘ .

7- Lục độ ba-la-mật : đây là pháp tu theo Bồ-Tát-Thừa : bao gồm sáu pháp ba-la-mật . Gọi là lục độ … vì sáu pháp này độ người tu hành đến được “ bờ giác ngộ” :

a- Bố thí ba-la-mật

b- Trì giới ba-la-mật

c- Nhẫn nhục ba-la-mật

d- Thiền định ba-la-mật

e- Tinh tấn ba-la-mật ( tinh tấn : siêng năng , cần mẫn tu hành )

f- Trí huệ ba-la-mật ( khởi từ trí huệ bát-nhã )

Xin được trở lại vào một dịp khác .

Mùa Lễ Trọng 2009

Nhã Nhạc

Hình trên : Tượng Phật Tian Tan rất nổi tiếng ở Hồng Kông , toạ lạc tại vịnh Ngong Ping , cao 34m (110feet ) , hoàn thành 1993 )

Cốt lõi của Cội Bồ Đề- Kỳ III(Phật Giáo Đại Chúng)
Cốt lõi của Cội Bồ Đề- Kỳ II(Phật Giáo Đại Chúng))
Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề (Buddhadasa Bhikkhu-PGĐC)-Kỳ I-
Hoằng Hữu NVP:1.Nói về địa ngục-2.Bồ Tát Địa Tang,-/3.Quảng Tánh:Dục như mật ngọt ..
Vẳng tiếng chuông chùa (TVHS)
Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú : 1.Kính mừng Phật Đản-2.Bài pháp đầu tiên-3.Dứt phiền não-4.Nhất đại sự –
1.Bhutan:’Cõi Tây phương Cực lạc Cuối cùng’..-2.’Quét rác’ và ‘Đổ rác’-3.Sửa soạn lìa đời(Tenzin Palmo)4.Cách xưng hô ..
1.Thiên mệnh,Định mệnh,Số mệnh hay Nghiệp quả?(TN Quảng Đức)2.Chỉ là một cội cây thôi((Ajahn Chah)
1.Lễ Vu Lan(HH/NVP)2.Bài pháp đầu tiên(HH/NVP)3.Phiền não-(HH/NVP)-4.Tôn giáo tốt nhất-5.Tự lực tu tập-
1.Luân hồi-Phỏng vấn BS Hazel Denning- 2.’Tái sanh’ theo nguyện ước?-3.Điều kỳ diệu sẽ tới-

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics