04/02/2010: Mùa Xuân Di-Lặc (Nhã Nhạc)

04/02: Mùa Xuân Di-Lặc
Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật
Posted by: Tbl Đọc: 6423 lần

Mùa Xuân Di-Lặc

Canh Dần 2010

Nhã Nhạc

Hầu hết chúng ta đã được nhìn thấy Tượng Đức Di Lặc . (Hình: Tượng Đức Di-Lặc, núi Cấm, An Giang)

Đối với các Phật Tử thì ngày mồng Một Tết Âm lịch hàng năm – như mồng Một Tết Canh Dần sắp tới đây – chính là ngày vía đức Di Lăc.

Như thế, ngày Mồng Một Tết Âm Lịch đã mang hai ý nghĩa : một ý…

… nghĩa Dân-tộc và một ý nghĩa Tôn giáo . Theo ý nghĩa Dân-tộc , ngày mồng một Tết , chúng ta làm lễ đón Tổ Tiên về ăn Tết với con cháu , chúng ta chúc nhau “ một năm mới an lành, hạnh phúc, v…v…” . Theo ý nghĩa tôn giáo, người Phật tử làm lễ kỷ niệm ngày vía Đức Di Lặc vào ngày mông Một Tết ( Âm lịch) và người Phật Tử chúc nhau “ Một mùa xuân Di Lặc” , ngụ ý sẽ theo chân Ngài Di Lặc để thành Phật trong tương lai . Ngụ ý này bắt nguồn từ trong sách nhà Phật như sau : Chúng ta có thói quen gọi là Đức Phật Di Lặc . Sự thực Ngài chưa thành Phật .Theo kinh sách nhà Phật , trong một buổi thuyết pháp có Bồ-Tát Di Lặc tham dự, Đức Phật Thích-Ca đã dạy rằng : “ Sau khi nhập diệt, Ngài Di Lặc sẽ lên trụ trên cung trời Đâu-Xuất, ngài Di Lặc được thọ ký thành Phật và là Giáo chủ của hội Long Hoa . Điều đó cho ta hiểu rằng Ngài là vị Phật trong tương lai , nối tiếp Đức Phật Thích-Ca .

Người xưa đã chọn ngày mồng Một Tết ( Âm lịch) làm ngày vía của Ngài, vì theo tâm lý người đời, ai cũng muốn làm điều tốt , điều vui , điều thiện trong ba ngày Tết . Đi xa hơn nữa, qua câu chúc nhau “Một mùa xuân Di Lặc”, người Phật tử đã tha thiết nói lên ý nguyện được trở thành Phật trong tương lai như Đức Di Lặc, vì ai cũng nhớ lời Đức Phật dạy : “Ta là Phật đã thành , chúng sinh là Phật sẽ thành” .

(Xin mở một dấu ngoặc : trước đây, khi chưa đọc sách nhà Phật, tôi cứ nghĩ “một mùa xuân Di Lặc” chỉ có nghĩa là một mùa xuân vui tươi , hạnh phúc như cái cười rộng mở , vẻ mặt tươi tắn của Ngài mà thôi !! )

Ý nghĩa Tựong Di Lặc : Ngài Di Lặc là một vị mập mạp, ngồi phanh bụng, miệng cười tươi tỉnh . Chung quanh Ngài là sáu đứa trẻ vây quanh .Sáu đứa trẻ đó chính là sáu tên giặc , tượng trưng cho sáu cơ quan : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý . Có tượng chỉ để năm đứa trẻ -tức 5 cơ quan, vì “ý” khó tưởng tượng và không hình tướng .Năm đứa trẻ đó quấy phá mà Ngài vẫn tươi cười .Điều đó có nghĩa là, qua 6 đứa trẻ -hay 6 giác quan – Ngài cũng đã tiếp xúc với sự sự, vật vật – hay lục trần (thí dụ : nhãn trần là sự vật mắt nhìn thấy ; thanh trần là âm thanh tai nghe thấy, v…v…), nhưng Ngài đã không để các trần này lôi cuốn vào vòng phiền não ( xin xem lại bài trước : tứ diệu đế ; tham,sân,si…),

Ngài biết tất cả sự sự vật vật ( vạn pháp) đều là giả tạm vì sẽ thay đổi không ngừng ( vô thường …) Chúng sinh vì vô minh mà không thấy, vì tham,sân,si …mà gây nghiệp quả luân hồi .

Ý nghĩa câu chúc “Một mùa xuân Di Lặ.c” đã rõ ràng : chúng sinh hãy phát nguyện tu hành thành Phật trong tương lai .

Phương cách tu hành theo Đức Di Lặc :

* Không để lục trần ảnh hưởng : không để mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý, hướng dẫn làm điều sai lầm, mê hoặc …

* Cần tu theo hạnh xả , tức là hạnh thứ tư trong tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỉ, xả: xin xem lại Từ Ngữ -Bài ba ). Xả : là buông hết thảy mọi phiền não một cách tự ý , vui vẻ, không bị ép buộc . Được vậy là chúng sinh đã được giác ngộ , thành Phật (trong tương lai, như Đức Di Lặc).

Xin chúc bạn đọc một mùa xuân Di Lặc .

Xuân Canh Dần 2010

Nhã Nhạc

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics