1.TV 53-60 chân thành phân ưu …2.Bạn Tạ Thị Ninh đã vĩnh viễn đi xa

Cáo phó

 

Chúng tôi xin kính loan báo cùng thân quyến và bằng hữu:

Cụ Ông Hoàng Thúc Mậu

Cựu Đại Tá Không Quân/Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

đã tạ thế ngày 6 tháng 6, năm 2012

nhằm ngày 17 tháng 4 năm Nhân Thìn

Hưởng thượng thọ 83 tuổi

 

Linh cữu được quàng tại nhà quàng

SETTEGAST-KOPF FUNERAL HOME

15015 SOUTHWEST FREEWAY

SUGAR LAND TX 77478

 

Giờ thăm viếng

Chủ Nhật, ngày 10 tháng 6, 2012

Từ 10:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều.

 

Bà quả phụ Hoàng Thúc Mậu, khuê danh Phạm Thị Chiên

Trưởng nam Hoàng Minh Tuấn, vợ Trương Nguyễn Hà Dung, và con.

Trưởng nữ Hoàng Mai Anh, chồng Trần Trí Dũng, và các con.

Thứ nữ Hoàng Minh Phượng, chồng Bùi Quang Hải, và con.

Thứ nữ Hoàng Minh Loan, chồng Bob Firestine, và các con.

 

 

Tang Gia đồng khấp báo.

Xin miễn phúng điếu.

-o0o-

 

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn : Phu quân của bạn Phạm Thị Chiên , TV 53-60 , là Cụ Ông Hoàng Thúc Mậu, cựu Đại tá Không quân/Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tạ thế ngày 6 tháng 6,năm 2012 nhằm ngày 17 tháng tư năm Nhâm Thìn

Hưởng thượng thọ 83 tuổi

tại Richmond,TX 77469

Chúng tôi,các cựu nữ sinh Trưng Vương 1953-1960, xin thành tâm chia xẻ niềm đau “sinh ly tử biệt” này với bạn Phạm Thị Chiên,các cháu, cùng toàn thể tang quyến .

Kính cầu nguyện hương linh Cụ Đại tá Hoàng Thúc Mậu sớm được yên nghỉ đời đời nơi Tiên cảnh .

TV 53-60 đồng thành kính phân ưu .

-o0o-o0o-o0o-

-o0-

 

Bạn Tạ Thị Ninh Đã Vĩnh Viễn Đi Xa …

Chúng tôi, cựu nữ sinh Trưng Vương 1953-1960,nhận được tin trễ:bạn đồng môn của chúng tôi:

Bà Quả Phụ Nghiêm Xuân Nga,nhủ danh Tạ Thị Ninh,pháp danh Tịnh Liên

 đã tạ thế ngày 4 tháng 6 năm 2012,nhằm ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Thìn tại Phoenix,AZ

hưởng thọ 75 tuổi

và đã được an táng tại Nghĩa trang West Heaven,Glendale,Phoenix ngày 9 tháng 6 năm 2012

Chúng tôi chân thành chia buồn cùng tang quyến bạn Tạ Thị Ninh, TV 53-60, tại Phoenix,và gia đình bạn Tạ Thị Uẩn tại Los Angles

Kính nguyện cầu Đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn hương linh Bà quả phụ Nghiêm Xuân Nga,nhủ danh Tạ Thị Ninh về Cõi Tịnh Độ .

Nam Mô A-Di-Đà Phật

Cựu Nữ Sinh Trưng Vương 1953-1960 Đồng Thành Kính Phân Ưu

-o0o-o0o-o0o-

-o0o-

 

Nguồn tin:
KimDung to:…,me
 
Kim Dung vừa được tin trễ một bạn của chúng ta vừa ra đi :
Bà Quả Phụ Nghiêm Xuân Nga , nhũ danh Tạ Thị Ninh ,Pháp danh Tịnh Liên
Mất ngày 4 tháng 6 năm 2012 , tại Phoenix, AZ.
Hưởng thọ 75 tuổi .
Đã an táng tại nghĩa trang West Heaven , Glendale , Phoenix ngày 09 tháng 6 năm 2012
Kim Dung định gọi phone chia buồn với Gia đình và bạn Tạ thị Uẩn , nhưng gọi nhiều lần mà không ai nhấc máy.
Chúng ta lại mất thêm một người bạn ! Thật buồn quá !!!

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics