10/03: Bước Vào Cửa Phật -(Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú)

10/03: Bước Vào Cửa Phật
Category: Phật Học – Phật học ôn tập- Đọc: 5432 lần
Posted by: Tbl
Góp Ý

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT

Hoằng Hữu Nguyễn-Văn-Phú

 

Lời giới thiệu : Chúng tôi vừa nhận được tác phẩm : “Bước Vào Cửa Phật” , Quyển 1 của tác giả Hoằng Hữu Nguyễn-văn-Phú , do Hưng Đạo Xuất bản , Montreal 2010 . Chúng tôi cũng đã được tác giả cho phép đăng trên trang web và, trong mục : Phật hoc, chúng tôi sẽ lần lượt đăng các bài nghiên cứu, biên soạn về Đạo Phật của sách này để bạn đọc chúng ta có dịp học hỏi , trau giồi kiến thức về Đạo Phật .

Chúng tôi chân thành cảm tạ tác giả Hoằng Hữu Nguyễn-văn-Phú .

Đôi dòng về tác giả :

Giáo sư Nguyễn-văn-Phú , nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Tư thục Hưng Đạo Sài Gòn , giáo sư Toán , và là tác giả nhiều sách Toán bậc Tú Tài trước năm 1975 .

Tác giả định cư tại Montreal , Canada . Tác giả đã thuyết trình tại các chùa và các Cộng Đồng Phật tử tại Canada về Phật Học .

Tháng Giêng Canh Dần-2010

Nhã Nhạc LBT
10/03: Bước Vào Cửa Phật – Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú
Category: Phật Học – Phật học ôn tập- Đọc: 4586 lần
Posted by: ltooz09

Chúng tôi bắt đầu tác phẩm này với những trang / bài đầu tiên . Mời các bạn đọc :

Trang Đầu

Phật Thích Ca

Phật Đản

Đức Phật Xuất Gia

Đức Phật Thành Đạo

Bài Pháp Đầu Tiên

Đức Phật Nhập Niết-Bàn

Lễ Vu Lan

Ngày Vía Đức Di Lạc

 

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics