Sau "Ngày hội ngộ" ,chúng tôi du hành ..Thăm Âu Châu I(Nhã Nhạc)

07/10: Sau “Ngày hội ngộ” ,chúng tôi du hành ….
Category: Tùy Bút / Hồi ký Đọc: 4450 lần
Posted by: Tbl

Tháng 9-2004, chúng tôi thăm Âu Châu

(còn tiếp)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tumblr hit counter