1.Mặc Lâm: ‘Bàng Bạc Gấm Hoa' ..(DTL)2.-.Báo chí miền Bắc thời Pháp thuộc ..(Fwd)

1.Mặc Lâm: ‘Bàng Bạc Gấm Hoa' ..(DTL)2.-.Báo chí miền Bắc thời Pháp thuộc ..(Fwd)

Mặc Lâm: ‘Bàng Bạc Gấm Hoa’ thoát thai từ hồn tính dân tộc Nguồn: Du Tử Lê/Người Việt – July 29, 2017                                                                                                           Nhà báo Mặc Lâm. (Hình: Uyên Nguyên) Với tôi, tủ sách Người Việt Books, ngày càng cho…

1.Nhà văn Vũ Thư Hiên- Kỳ 3 (DTL)2.Ánh Tuyết, tiếng hát ngọt ngào ..không còn nữa(NV)3.Thơ DTL-

1.Nhà văn Vũ Thư Hiên- Kỳ 3 (DTL)2.Ánh Tuyết, tiếng hát ngọt ngào ..không còn nữa(NV)3.Thơ DTL-

Vũ Thư Hiên: ‘Hai người lính đối nghịch ôm nhau mà chết’ Nguồn: Du Tử Lê/Người Việt -July 7,2017                                                                                       Nhà văn Vũ Thư Hiên. (Hình: Facebook Vũ Thư Hiên) (Tiếp theo kỳ trước) Ở một đoạn khác, là lời…

1.Nhà thơ Như Quỳnh de Prelle -Kỳ 2(DTL)2.Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh qua đời(NV)3.Thơ Minh Đức Hoài Trinh–

1.Nhà thơ Như Quỳnh de Prelle -Kỳ 2(DTL)2.Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh qua đời(NV)3.Thơ  Minh Đức Hoài Trinh–

Như Quỳnh tố giác tệ trạng xã hội, không khoan nhượng Du Tử Lê/Người Việt Nguồn:nguoiviet.com- June 9, 2017 Như Quỳnh de Prelle. (Hình: Facebook Như Quỳnh) Như Quỳnh tố giác tệ trạng xã hội, không khoan nhượngNhư đã nói,…

1.. chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc(NBG)2..đại họa`Hồng vệ binh VN' (VT Hảo)3.Trump mạnh tay với T.Q ở Biển Đông-

1.. chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc(NBG)2..đại họa`Hồng vệ binh VN' (VT Hảo)3.Trump mạnh tay với T.Q ở Biển Đông-

Đôi điều về chuyến đi của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Người Buôn Gió Nguồn:nguoibuongio.com- Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017 Đầu tiên là những hình ảnh đón tiếp quá tệ hại của Hoa Kỳ đối với Nguyễn Xuân Phúc, …