1.Nhà thơ Từ Hoài Tấn(DTL)2.Cuộc tái ngộ buồn(Trọng Mai)3.Sài Gòn của tôi,50 năm trước(NV Xuân Đinh Dậu)4.Thơ DTL-

1.Nhà thơ Từ Hoài Tấn(DTL)2.Cuộc tái ngộ buồn(Trọng Mai)3.Sài Gòn của tôi,50 năm trước(NV Xuân Đinh Dậu)4.Thơ DTL-

Mưa, chiếc bóng thứ hai, trong hành trình thơ Từ Hoài Tấn? Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- February 17,2017 Nhà văn Từ Hoài Tấn. (Hình: trang nhavan) Kể từ giữa thập niên 1960, tiếng thơ Từ Hoài Tấn đã được nhiều…