1."Bàng Bạc Gấm Hoa "-Kỳ chót(DTL)2.Nhà văn Nhất Giang hoàn tất từ điển ..(DTL)3.Thơ DTL-4.KHÁNH TRƯỜNG:Nhớ Phạm Công Thiện …

1."Bàng Bạc Gấm Hoa "-Kỳ chót(DTL)2.Nhà văn Nhất Giang hoàn tất từ điển ..(DTL)3.Thơ DTL-4.KHÁNH TRƯỜNG:Nhớ Phạm Công Thiện …

‘Bàng Bạc Gấm Hoa,’ câu hỏi lớn về nghệ thuật cổ truyền Việt Nam! Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- August 18, 2017 Nhà văn Mặc Lâm (Hình: HM) (Tiếp theo và hết) Và, đây là “chân dung” nhà văn Mai Thảo…

1.Lớp học cuối Tháng Tư 1975 và, Vũ Đức Thanh(DTL)2.Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu(Tuần báoTGNS 115)-

1.Lớp học cuối Tháng Tư 1975 và, Vũ Đức Thanh(DTL)2.Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu(Tuần báoTGNS 115)-

Lớp học cuối Tháng Tư 1975 và, Vũ Đức Thanh Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- April 21, 2017                                        (Tranh Nguyễn Thanh Bình) Thời trước Tháng Tư, 1975, tôi có nhận dạy thêm cho một số trường trung học ở…

1.Bạch Yến,từ Frank Sinatra tới Trần Quang Hải(DTL/NV)2.Chuyện chó chết(Huy Phương/NV)3.Người đưa đò ở bến Ninh Kiều(TT Dũng/NV

1.Bạch Yến,từ Frank Sinatra tới Trần Quang Hải(DTL/NV)2.Chuyện chó chết(Huy Phương/NV)3.Người đưa đò ở bến Ninh Kiều(TT Dũng/NV

Bạch Yến, từ Frank Sinatra tới Trần Quang Hải Nguồn:nguoiviet.com- Friday, April 25, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Nghệ sĩ Bạch Yến (phải) và nhạc sĩ Trần Quang Hải. Theo tác giả Yên Huỳnh thì danh ca…

1Thương tiếc Bùi Bảo Trúc(HP/NV).2.Nhà thơ Phù Hư(DTL)3."Đọc lại Người Xưa" của TS Vũ Hoàng Chương(THB/NV)

1Thương tiếc Bùi Bảo Trúc(HP/NV).2.Nhà thơ Phù Hư(DTL)3."Đọc lại Người Xưa" của TS Vũ Hoàng Chương(THB/NV)

Thương tiếc Bùi Bảo Trúc Tạp ghi Huy Phương Nguồn:nguoiviet.com- December 18, 2016 Bùi Bảo Trúc tại tòa soạn Người Việt năm 2015. (Hình: Huy Phương) Người ta nói, người dậy sớm “có cả thế giới trong tay,” thì tôi…