1.Đạo đức người Nhật-2.Người khách trọ hữu tình nhưng bạc nghĩa-3. Cuốn sách 'Pigs on the loose'..4.Chuyện để suy gẫm-

1.Đạo đức người Nhật-2.Người khách trọ hữu tình nhưng bạc nghĩa-3. Cuốn sách 'Pigs on the loose'..4.Chuyện để suy gẫm-

Fwd: Đạo Đức Người Nhật. Kim Vu to:…,me Gần trăm triệu dollars mất trong trận đóng đất sóng thần năm 2011 được trả lại …. = Gần trăm triệu đô-la mất trong trân động đất sóng thầnnăm 2011 được trả…

1.Ai là cha đẻ của cụm từ 'Xin đừng gọi anh bằng chú '(DTL)2.Một người Nhật nghĩ về quê hương(NV)-3.Người Nhật khiến…

1.Ai là cha đẻ của cụm từ 'Xin đừng gọi anh bằng chú '(DTL)2.Một người Nhật nghĩ về quê hương(NV)-3.Người Nhật khiến…

Ai là cha đẻ của cụm từ ‘Xin đừng gọi anh bằng chú’? Nguồn:nguoiviet.com-Friday, June 20, 2014 Du Tử Lê Chu Tử và Thanh Lan trong phim “Yêu.” (Hình: Hồ Ðình Vũ) Tôi trộm nghĩ, thế hệ sinh trưởng sau…