1.Lễ Vu Lan(HH/NVP)2.Bài pháp đầu tiên(HH/NVP)3.Phiền não-(HH/NVP)-4.Tôn giáo tốt nhất-5.Tự lực tu tập-

1.Lễ Vu Lan(HH/NVP)2.Bài pháp đầu tiên(HH/NVP)3.Phiền não-(HH/NVP)-4.Tôn giáo tốt nhất-5.Tự lực tu tập-

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT – Quyển 1 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú– Montreal 2010 (Tượng Phật-Thế kỷ thứ 4-Hình Wikipedia ) 20/08/2010: Lễ Vu Lan -Bài 7 Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 1543 lần (LGT-…

1.Luân hồi-Phỏng vấn BS Hazel Denning- 2.'Tái sanh' theo nguyện ước?-3.Điều kỳ diệu sẽ tới-

1.Luân hồi-Phỏng vấn BS Hazel Denning- 2.'Tái sanh' theo nguyện ước?-3.Điều kỳ diệu sẽ tới-

FW: Luân hồi (bài rất hay) Kim Vu to:…,me Nếu đã tin có Luân Hồi, không thể không tin thuyết Nhân Quả Chết và Tái Sinh: Không còn lo sợ nữa Tái Sinh Ở Phương Tây (Reborn in the West)…

1.Giàu Sang,Thành Đạt cần phải có Tình Thương(TVHS)-2.Slow Dance-3.Chùa Thày(Wikipedia)-4.Lời Phật dạy về Thời gian và Nghiệp báo

1.Giàu Sang,Thành Đạt cần phải có Tình Thương(TVHS)-2.Slow Dance-3.Chùa Thày(Wikipedia)-4.Lời Phật dạy về Thời gian và Nghiệp báo

Sự Giầu Sang, Thành Đạt Cần Phải Có Tình Thương Nguồn:Thư Viện Hoa Sen-03/26/2014- Tác giả : Thích Đạt Ma Phổ Giác SỰ GIÀU SANG, THÀNH ĐẠT CẦN PHẢI CÓ TÌNH THƯƠNG Thích Đạt Ma Phổ Giác Trong cuộc sống…

1.Giàu Sang,Thành Đạt cần phải có Tình Thương(TVHS)-2.Slow Dance-3.Chùa Thày(Wikipedia)-4.Lời Phật dạy về Thời gian và Nghiệp báo

1.Giàu Sang,Thành Đạt cần phải có Tình Thương(TVHS)-2.Slow Dance-3.Chùa Thày(Wikipedia)-4.Lời Phật dạy về Thời gian và Nghiệp báo

Sự Giầu Sang, Thành Đạt Cần Phải Có Tình Thương Nguồn:Thư Viện Hoa Sen-03/26/2014- Tác giả : Thích Đạt Ma Phổ Giác SỰ GIÀU SANG, THÀNH ĐẠT CẦN PHẢI CÓ TÌNH THƯƠNG Thích Đạt Ma Phổ Giác Trong cuộc sống…

23/02/2014: 1.An ủi lớn nhất của loài người là.. (Phổ Giác)-2.Phật giáo độ sanh(TT Từ)-3.Dâng sớ cầu an..(PHT Quang)-4.Chuyện tiền kiếp..

23/02/2014:  1.An ủi lớn nhất của loài người là.. (Phổ Giác)-2.Phật giáo độ sanh(TT Từ)-3.Dâng sớ cầu an..(PHT Quang)-4.Chuyện tiền kiếp..

23/02: 1.An ủi lớn nhất của loài người là.. (Phổ Giác)-2.Phật giáo độ sanh(TT Từ)-3.Dâng sớ cầu an..(PHT Quang)-4.Chuyện tiền kiếp.. Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 7424 lần An ủi lớn nhất của loài người…

30/11/2013: 1.Vì sao giáo dục Thái Lan và VN xếp cuối bảng..(Kami)-2.Đức Đạt Lai Lạt Ma..-3.Thày chùa(Thị Giới)-4.Dấu tích mới..

30/11/2013:   1.Vì sao giáo dục Thái Lan và VN xếp cuối bảng..(Kami)-2.Đức Đạt Lai Lạt Ma..-3.Thày chùa(Thị Giới)-4.Dấu tích mới..

30/11: 1.Vì sao giáo dục Thái Lan và VN xếp cuối bảng..(Kami)-2.Đức Đạt Lai Lạt Ma..-3.Thày chùa(Thị Giới)-4.Dấu tích mới.. Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 6796 lần Vì sao giáo dục Thái Lan và Việt…

31/08/2013: 1.TN Trí Hải:-Không rượu mà say-Nỗi lòng Tu Đi-2.Nhạc PG "chế" cũng là đạo nhạc-3.Văn hóa gì ở ..chùa Hương?-

31/08/2013:  1.TN Trí Hải:-Không rượu mà say-Nỗi lòng Tu Đi-2.Nhạc PG "chế" cũng là đạo nhạc-3.Văn hóa gì ở ..chùa Hương?-

31/08: 1.TN Trí Hải:-Không rượu mà say-Nỗi lòng Tu Đi-2.Nhạc PG “chế” cũng là đạo nhạc-3.Văn hóa gì ở ..chùa Hương?- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 6022 lần Fw: Fwd: KHÔNG RƯỢU MÀ SAY An…

23/08/2013: 1.Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú:Thư đi tin lại-Kỳ 17 & Lễ Vu Lan-2.Tâm từ tâm-Bốn ngôi nhà(N.M. Hùng)-

23/08/2013:  1.Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú:Thư đi tin lại-Kỳ 17 & Lễ Vu Lan-2.Tâm từ tâm-Bốn ngôi nhà(N.M. Hùng)-

23/08: 1.Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú:Thư đi tin lại-Kỳ 17 & Lễ Vu Lan-2.Tâm từ tâm-Bốn ngôi nhà(N.M. Hùng)- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 8024 lần THƯ ĐI TIN LẠI – KỲ 17 – Montreal…