Tin TV 53-60:1.Tân Nguyên thăm Đà Nẵng-2.Họp mặt cựu GS Đồng Khánh(TN)-3-Bạn Giáng Tuyết thăm Cali(KO)4.Tin buồn-

Tin TV 53-60:1.Tân Nguyên thăm Đà Nẵng-2.Họp mặt cựu GS Đồng Khánh(TN)-3-Bạn Giáng Tuyết thăm Cali(KO)4.Tin buồn-

 Đi Đà Nẵng – Tân Nguyên Tan Nguyen Nguyen Thi to me                                                                   > >  Băng Tâm thân mến, > Như đã báo với bồ trong một thư trước là đến cuối tháng 7 mình sẽ đi chơi Đà Nẵng…

1.Tin Buồn Cựu NS/TV 53-60 -2.Bài sưu tầm tặng bạn TV 53-60(BT)

1.Tin Buồn Cựu NS/TV 53-60 -2.Bài sưu tầm tặng bạn TV 53-60(BT)

 TIN BUỒN VÃ PHÂN ƯU CỦA TV 53-60 …………………………………………………………………… Tin buồn Bạn Nguyễn Thị Hảo KimDung to: Toàn thể TV 53-60                                                                                                                            TIN BUỒN Kim  Dung xin báo 1 tin buồn:        Bạn Nguyễn Thị Hảo (Pháp danh Nhật Vân)…