Thương Tiếc (Nhã Nhạc)

Thương Tiếc (Nhã Nhạc)

Nguồn: Trang web Tammy 09 – Đăng lại ngày 28-4-2017  đánh dấu 42 năm xa Quê Hương- NN 07/04/2010:  Thương Tiếc Category: Tùy Bút / Hồi ký Posted by: Tbl Đọc: 5525 lần Thương Tiếc Nhã Nhạc “Thương tiếc” là…

26/09: Mới hôm nào

26/09: Mới hôm nào

  Mới hôm nào … (Gửi TV 53-60 Kỷ niệm 50 năm ra trường 1960-2010 ) Vâng, mới hôm nào.. Nhưng, trước hết , xin cho tôi được cám ơn Trời , Phật , Đấng Thiêng liêng , Định mênh,v..v…đã…