Chúng tôi thăm Trung Quốc ….(Nhã Nhạc)-

Thăm Trung Quốc -I

Ngày 20 – 5 – 2007, chúng  tôi  cùng  nhau  đi  thăm  Trung Quốc , biết Quế Lâm  đẹp  như  một  bức  tranh ,  biết câu  ” …nửa  đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San”  là  nơi  đâu trên  đất  Trung  Quốc  này ? Và  biết  nhiều  danh  lam  thắng  cảnh  lắm  …

Quế Lâm:Hạ Long trên đất

Vạn Lý Trường Thành

Một khúc sông Tiền Đường

(còn tiếp)

……………………………….

 

……………………………….

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics