Những Bài Học Thuộc Lòng Từ Trong Ký Ức 1

Những Bài Học Thuộc Lòng Từ Trong Ký Ức
Của Trịnh-Thúy-Nga
(tiếp theo)
Lá Thư Gửi Mẹ
Mẹ ơi, thôi đừng khóc nữa
Cho lòng già nặng sầu thương
Con đi say tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương
Thương ngóng về quê cũ
Gót thù xéo thảm thê
Bày trai thầm rơi lệ
Súng gươm hẹn mai về
Con về tầm đẹp lứa
Mẹ cười vun khóm dâu
Mái tranh nghèo vươn khói
Vườn thơm ngát hương cau
Nương chè…… vươn xanh lá
Ruộng khô lúa lên mầu
Rộn ràng muôn tiếng hát
Đời hết nỗi thương đau .
Mẹ ơi, thôi đừng khóc nữa
Cho lòng mang nặng sầu thương
Con đi say tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương ?
(T.G. Thái Thuỷ)
(Biển Đại Lãnh-Khánh Hoà )*
Trần-Bình-Trọng
Trần Bình Trọng ,anh hùng ngàn thu trước ,
Đem tấm thân bảy thước chống sơn hà
Mải lo đền nợ nước, bỏ tình nhà
Trong tâm khảm nặng tình yêu Tổ-quốc
Nhưng, than ôi, tài trai dầu thao lược
Hùm thiêng kia, khôn địch một bày hồ
Vì sa cơ nên bị bắt cầm tù
Tan mộng đẹp, anh hùng đành thất thế
Tướng giặc thấy người tài nên rất nể
Đem quan sang, chức trọng dụ Ngài hàng
“Quân bay lầm, dầu dâng cả ngai vàng
Khó lay chuyển lòng ta thờ Tổ-quốc
Đừng tưởng bả vinh hoa mà mua được
Lòng trung quân, ái quốc của ta đâu
Bắt được ta, thôi chớ nói gì lâu
Cứ đem chém ,ta không hề than tiếc
Hễ còn sống, ta là dân nước Việt
Chết, ta đành làm quỷ nước Nam !”
ôi, Anh hùng tử, Khí hùng nào tử
Đáng ghi trong sử sách để muôn đời !
(Không nhớ tên tác giả) *
* Xin các bạn bổ túc-*
Đông 2010- Trịnh-Thuý-Nga
(ôn qua trí nhớ)

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics