Stephane tốt nghiệp USC 12 May 2017 (tiếp theo)

TIỆC MỪNG STEPHANE

Trưa ngày 13 May 2017, một bữa tiệc mừng Stephane ra trường được tổ chức tại Seafood Palace Restaurant

Từ trái: Jason-Alex-Stephane

Natalie-Kelly-Felicity-Kathy

Cô Tâm-Cậu Greg-Stephane-ông chú Phách(DTL)-Ông ngoại

Natalie-Felicity-Kelly-Kathy-Stephane-Cô Tâm-Jason

Thêm cô Suzie & cậu Greg

Thêm Kim,mẹ của Stephane bên cô Tâm và cậu Greg

-0o0-

Stephane với Mẹ tối ngày Mother’s Day

Với chị Natalie

-o00-

Chúc Stephane “lên đương” với nhiều may mắn, với cả một tương lai tươi sáng, rạng rỡ trước mặt .

Cô Tâm và toàn thể gia đình .

 

…………………………………………………………………………………….

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web
Analytics