1.Nhiều ẩn số về ĐT. P.Q.Thanh(RFA)2.Đại tướng còn thở(VB)3.Những con ma ẩn mình chờ chết(RFA)4.Tan sương. ..

1.Nhiều ẩn số về ĐT. P.Q.Thanh(RFA)2.Đại tướng còn thở(VB)3.Những con ma ẩn mình chờ chết(RFA)4.Tan sương. ..

Nhiều ẩn số về tình trạng Đại tướng Phùng Quang Thanh Nguồn: Nam Nguyên, phóng viên RFA- 2015-07-21 Ảnh minh hoạ-File photo Việt Nam có vẻ đã huy động các kênh truyền thông nhà nước để bác bỏ tin Bộ…