1.Ann Phong,người đem sắc màu ..(DTL)2.Khánh Ly và Ru tình,từ giã khán giả(VOA)3.Ngồi nhớ ân cần(TK)-4

1.Ann Phong,người đem sắc màu ..(DTL)2.Khánh Ly và Ru tình,từ giã khán giả(VOA)3.Ngồi nhớ ân cần(TK)-4

Ann Phong, người đem được sắc màu Việt Nam tới quảng trường hội họa thế giới Nguồn:nguoiviet.com-Thursday, July 2, 2015 Du Tử Lê Họa sĩ Ann Phong. (Hình: Facebook Ann Phong) Cũng như sinh hoạt nhiếp ảnh nghệ thuật, sinh…