01/06/2013: 1.Bài hay.. nhưng nhột quá! – 2.Ao cá bác Hồ(Lê Diễn Đức)-3.Thực hư về Đảng Cộng Hòa(VI Anh)

01/06/2013:  1.Bài hay.. nhưng nhột quá! – 2.Ao cá bác Hồ(Lê Diễn Đức)-3.Thực hư về Đảng Cộng Hòa(VI Anh)

01/06: 1.Bài hay.. nhưng nhột quá! – 2.Ao cá bác Hồ(Lê Diễn Đức)-3.Thực hư về Đảng Cộng Hòa-I(Vi Anh)- Category: Như là Ngụ ngôn .. Những nụ cười .. Posted by: Tbl Đọc: 3578 lần Fwd: Fw: Bài đọc quá…