1.1.Bạch Yến,tiếng hát mở tung cánh cửa Hollywood(Du Tử Lê)-2.Thư của 'quân Giải Phóng'gửi 'Ngụy Quân'

1.1.Bạch Yến,tiếng hát mở tung cánh cửa Hollywood(Du Tử Lê)-2.Thư của 'quân Giải Phóng'gửi 'Ngụy Quân'

Bạch Yến, tiếng hát mở tung cánh cửa Hollywood Nguồn:nguoiviet.com-Friday, April 18, 2014 Du Tử Lê Nữ danh ca Bạch Yến. (Hình: news zing vn) Nhiều người trong chúng ta có một ghi nhận khá giống nhau, đó là, hai…