1.Bạch Yến,từ Frank Sinatra tới Trần Quang Hải(DTL/NV)2.Chuyện chó chết(Huy Phương/NV)3.Người đưa đò ở bến Ninh Kiều(TT Dũng/NV

1.Bạch Yến,từ Frank Sinatra tới Trần Quang Hải(DTL/NV)2.Chuyện chó chết(Huy Phương/NV)3.Người đưa đò ở bến Ninh Kiều(TT Dũng/NV

Bạch Yến, từ Frank Sinatra tới Trần Quang Hải Nguồn:nguoiviet.com- Friday, April 25, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Nghệ sĩ Bạch Yến (phải) và nhạc sĩ Trần Quang Hải. Theo tác giả Yên Huỳnh thì danh ca…