1.Bạn Bích Liên và TV Houston-2.Thăm cô Nại-3.Họp mặt tại Little Saigon-4.TV/QT hội ngộ&Tiếng trống Mê Linh-5-Nỗi buồn TV..(TN)-

1.Bạn Bích Liên và TV Houston-2.Thăm cô Nại-3.Họp mặt tại Little Saigon-4.TV/QT hội ngộ&Tiếng trống Mê Linh-5-Nỗi buồn TV..(TN)-

Bạn Bích Liên từ Australia tới Houston Fw: Hình Kim Vu to: Toàn thể TV 53-60 Các bạn thân mến, Photo 1: Kim Long, Linh Chân, Bích Liên, Nhung (em của BL), Dương Chi Ngày thứ năm (7 tháng 8)…