1.Tỉnh Ủy và Chủ Tịch Yên Bái Bị Bắn Chết;..(VB)2.Tổng hợp một số dư luận ..(VNTB)3.Từ quan chức bắn dân tiến lên ..(DLB)4

1.Tỉnh Ủy và Chủ Tịch Yên Bái Bị Bắn Chết;..(VB)2.Tổng hợp một số dư luận ..(VNTB)3.Từ quan chức bắn dân tiến lên ..(DLB)4

Tỉnh Ủy và Chủ Tịch Yên Bái Bị Bắn Chết; Người Bị Cho Là Thủ Phạm Đã Chết Vì 1 Viên Đạn Bắn Từ Sau Gáy Xuyên Ra Phía Trước Nguồn:vietbao.com 19/08/2016 Hình:danlambao.com HANOI — Bí thư và Chủ tịch…