1.Báo chí VN chỉ trích Tập Cận Bình(BBC)2.Điều gì nổi bật trong hai ngày TCB thăm viếngVN(basam.wp)3.Lời nói dối vĩ đại(RFA)

1.Báo chí VN chỉ trích Tập Cận Bình(BBC)2.Điều gì nổi bật trong hai ngày TCB thăm viếngVN(basam.wp)3.Lời nói dối vĩ đại(RFA)

Báo chí VN chỉ trích Tập Cận Bình Nguỗn:BBC – 2015-11-07 – 5 giờ trước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Đại học Quốc gia Singapore ngày 7/11 Một loạt báo tại Việt Nam đã phê…