1.Nhà báo Vũ Ánh,cựu chủ bút nhật báo Người Việt,qua đời-2.What a Real president looks and acts like !

1.Nhà báo Vũ Ánh,cựu chủ bút nhật báo Người Việt,qua đời-2.What a Real president looks and acts like !

Nhà báo Vũ Ánh, cựu chủ bút Nhật báo Người Việt, qua đời Nguồn:nguoiviet.com-Friday, March 14, 2014 7:40:50 PM Nhà báo Vũ Ánh. (Hình: Triết Trần/Người Việt) QUẬN CAM 14-3 (NV) – Nhà báo Vũ Ánh, cựu chủ bút Nhật…