1.Tại sao VN không thể bảo vệ ngư dân..(RFA)2.Im lặng vì sợ mất..(DLB)3.Hà Tĩnh trước làn sóng Hán hóa..(VOA)&More

1.Tại sao VN không thể bảo vệ ngư dân..(RFA)2.Im lặng vì sợ mất..(DLB)3.Hà Tĩnh trước làn sóng Hán hóa..(VOA)&More

Tại sao Việt Nam không thể bảo vệ ngư dân trên vùng biển chủ -Hà Tĩnh-VOAquyền? Nguồn: Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok- 2015-10-14 Bao giờ mới hết cảnh người phụ nữ Việt Nam phải đau khổ lo sợ…