1.Saigon:Bất ngờ biểu tình..-2.Từ Công hàm đến Công hàm-3…sau một tháng mất chủ quyền(RFA)-4.TQ:Gieo gió,gặp bão(RFI)-5.CM

1.Saigon:Bất ngờ biểu tình..-2.Từ Công hàm đến Công hàm-3…sau một tháng mất chủ quyền(RFA)-4.TQ:Gieo gió,gặp bão(RFI)-5.CM

Sài Gòn: Bất ngờ biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc CTV Danlambao – Sáng ngày 4/6/2014, đúng vào ngày tưởng niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, một cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã bất…