1.Bhutan:'Cõi Tây phương Cực lạc Cuối cùng'..-2.'Quét rác' và 'Đổ rác'-3.Sửa soạn lìa đời(Tenzin Palmo)4.Cách xưng hô ..

1.Bhutan:'Cõi Tây phương Cực lạc Cuối cùng'..-2.'Quét rác' và 'Đổ rác'-3.Sửa soạn lìa đời(Tenzin Palmo)4.Cách xưng hô ..

Fwd:Bhutan : “Cõi Tây Phương Cực Lạc Cuối Cùng” … Kim Vu to:…,me Bhutan – “Cõi Tây Phương Cực Lạc Cuối Cùng” Ở Thế Gian Này Điều mà khiến mọi người dân Bhutan bớt đi nhiều gánh nặng lo toan…