1/ 2015 Biển Đông sẽ tiếp tục bị TQ khuấy động(RFI)2.Viện Khổng Tử:tuyên truyền và tình báo..(DLB)3.'VN có cơ hội lớn..&More

1/ 2015 Biển Đông sẽ tiếp tục bị TQ khuấy động(RFI)2.Viện Khổng Tử:tuyên truyền và tình báo..(DLB)3.'VN có cơ hội lớn..&More

Năm 2015 Biển Đông sẽ tiếp tục bị Trung Quốc khuấy động Nguồn:Trọng Nghĩa – RFI – Ngày 01-01-2015 Tàu Trung Quốc (trái) dùng vòi rồng phun nước tấn công tàu Việt Nam tại Biển Đông trong vụ giàn khoan…