1.Bài giảng về tranh chấp Biển Đông tại UCI chấm dứt trong tranh cãi(NV)2."Thăng Giáng" và báo chí ..(VOA)3.Vay tiền giặc ..(VOA).

1.Bài giảng về tranh chấp Biển Đông tại UCI chấm dứt trong tranh cãi(NV)2."Thăng Giáng" và báo chí ..(VOA)3.Vay tiền giặc ..(VOA).

Bài giảng về tranh chấp Biển Đông tại UCI chấm dứt trong tranh cãi Nguồn: Hà Giang/Người Việt-May 12, 2017 Diễn giả Yunzhu Yao nói về đường lưỡi bò của Trung Quốc. (Hình: Hà Giang/Người Việt). IRVINE, California (NV) –…