1.Biển Việt Nam có còn cá để đánh bắt?(RFA)2.Obamacare Thoát Nạn(VB)3.Biển Đông Xong Rồi?(VB)

1.Biển Việt Nam có còn cá để đánh bắt?(RFA)2.Obamacare Thoát Nạn(VB)3.Biển Đông Xong Rồi?(VB)

Biển Việt Nam có còn cá để đánh bắt?  Nguồn: RFA-Nhóm phóng viên tường trình từ VN-2017-03-27 Luồng nước vàng tại biển Thừa Thiên Huế, ảnh chụp hôm 23/3/2017. RFA photo Hầu hết vùng gần bờ không có cá tôm,…