1.Tháng Chạp,viếng mộ cốTT Ngô Đình Diệm(NV)2.VN Cộng Hòa,biết mới tiếc(Đào Nương)3.Ngành Chiến tranh Chính trị VN Cộng Hòa

1.Tháng Chạp,viếng mộ cốTT Ngô Đình Diệm(NV)2.VN Cộng Hòa,biết mới tiếc(Đào Nương)3.Ngành Chiến tranh Chính trị VN Cộng Hòa

Tháng Chạp, viếng mộ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm Nguồn:nguoiviet.com- Friday, January 30, 2015 Trần Tiến Dũng/Người Việt BÌNH DƯƠNG (NV) – Người miền Nam, vào mỗi Tháng Chạp hàng năm đều nghĩ đến các bậc anh linh, các…