1.Hà Nội:Công an đàn áp biểu tình 19-6-2014(DLB)-2.Mam:Một biểu tượng sụp đổ-3.Mùa trái vải(NV)4.Hàng nghìn xe chở vải ..

1.Hà Nội:Công an đàn áp biểu tình 19-6-2014(DLB)-2.Mam:Một biểu tượng sụp đổ-3.Mùa trái vải(NV)4.Hàng nghìn xe chở vải ..

Nguồn:DanLamBao–Hà Nội: CA đàn áp, bắt giam nhiều người biểu tình chống Trung Quốc Ảnh: Facebook Mai Dũng CTV Danlambao – Hàng trăm công an đã được huy động nhằm đàn áp cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra…