1.Ngăn chặn biểu tình(BBC)2.Cửa Tùng:"Nữ hoàng của các bãi tắm"(DL)3.Bí ẩn người TQ ở Hội An(RFA)3."Không phục vụ khách TQ'-4+

1.Ngăn chặn biểu tình(BBC)2.Cửa Tùng:"Nữ hoàng của các bãi tắm"(DL)3.Bí ẩn người TQ ở Hội An(RFA)3."Không phục vụ khách TQ'-4+

Nhiều người ‘bị ngăn chặn’ đi biểu tình Nguồn:BBC- 15 tháng 5 20 Bạn đọc nói với BBC lực lượng an ninh tập trung đông đảo Sau đó, những thanh niên này được cho là đã “bị bắt lên xe…