1.Giáo hạt Kỳ Anh biểu tình tại cổng Formosa & More(basam)2…Những kẻ chăn thuê và mục tử tốt lành(VNTB)

1.Giáo hạt Kỳ Anh biểu tình tại cổng Formosa & More(basam)2…Những kẻ chăn thuê và mục tử tốt lành(VNTB)

Toàn Giáo Hạt Kỳ Anh Biểu Tình Tại Cổng Formosa Nguồn:dannews.info/basam.com – 02/10/2016  Cập nhật: Fb Tại Formosa (Hà Tĩnh): Bà con đang trật tự ra về, đây là những thông điệp mà bà con để lại trên tường bao…