1.Tận cùng của sự hèn hạ(basam)2.Hôm nay cá chết-Và ngày mai?(DLB)3.Campuchia từng 'gửi trả' Formosa..(BBC)4.Ông NP.Trọng không..-5.

1.Tận cùng của sự hèn hạ(basam)2.Hôm nay cá chết-Và ngày mai?(DLB)3.Campuchia từng 'gửi trả' Formosa..(BBC)4.Ông NP.Trọng không..-5.

Tận cùng của sự hèn hạ Nguồn: Posted by adminbasam on 23/04/2016 Thạch Đạt Lang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn tham quan, kiểm tra tại cầu Cảng Sơn Dương thuộc dự án Fomorsa Hà Tĩnh. Ảnh: báo…