1.Báo VN đưa tin phóng sự của Đài Loan-2.Biển đông và tư thế VN(BBC)3.Sau Nha Trang,Đà Nẵng loạn vì du khách(dlb)4.

1.Báo VN đưa tin phóng sự của Đài Loan-2.Biển đông và tư thế VN(BBC)3.Sau Nha Trang,Đà Nẵng loạn vì du khách(dlb)4.

Báo VN đưa tin phóng sự của Đài Loan Nguồn:BBC- 2016-06-26 Cá chết ở miền Trung Việt Nam đang là chủ đề nóng trên báo chí và tại Quốc hội Đài Loan Hai báo Việt Nam đưa tin về phóng…