15/10/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần Hai:Chết-11.Lời khuyên tâm huyết giúp đỡ người sắp chết .

15/10/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần Hai:Chết-11.Lời khuyên tâm huyết giúp đỡ người sắp chết .

15/10: Tạng Thư Sống Chết-Phần Hai:Chết-11.Lời khuyên tâm huyết giúp đỡ người sắp chết . Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4178 lần Nguồn:Trang Nhà Quảng Đức – Hình Wikipedia: Tượng Phật A-Di-Đà ở Nhật TẠNG…