12/01/2012: Tạng Thư Sống Chết-PhầnII-Ch,14.Những hành trì cho người sắp chết (tiếp theo và hết)

12/01/2012: Tạng Thư Sống Chết-PhầnII-Ch,14.Những hành trì cho người sắp chết (tiếp theo và hết)

12/01: Tạng Thư Sống Chết-PhầnII-Ch,14.Những hành trì cho người sắp chết (tiếp theo và hết) Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4557 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT The Tibetan Book Of Living And Dying Sogyal Rinpoche…