1..Chân dung mới của Du Tử Lê(NV)2…Bản Ca Cổ Nhạc(Khuất Kim Ngữ)3.Thái Thanh/Khúc/Năm Bảy(DTL)4.Trả lại(DTL)-

1..Chân dung mới của Du Tử Lê(NV)2…Bản Ca Cổ Nhạc(Khuất Kim Ngữ)3.Thái Thanh/Khúc/Năm Bảy(DTL)4.Trả lại(DTL)-

NXB Sống khắc họa ‘chân dung mới’ của Du Tử Lê Nguồn: nguoiviet.com-Monday, September 29, 2014 6:31:08 PM Thiên An/Người Việt “Một thư viện thu nhỏ” về thơ – văn – nhạc – họa của thi sĩ Du Tử Lê,…