1.Vì sao NP Trọng khó xử lý ..(Kami)2.NP Trọng đập chuột..(DLB)3.Khu định cư mới của 'VC"..(TK)4.

1.Vì sao NP Trọng khó xử lý ..(Kami)2.NP Trọng đập chuột..(DLB)3.Khu định cư mới của 'VC"..(TK)4.

Vì sao TBT Nguyễn Phú Trọng khó xử lý được ông Trịnh Xuân Thanh? Nguồn:Blogger Kami/RFA -2016-09=09   Ông Trịnh Xuân Thanh khi ở PVC – MT Photo courtesy of doisongphapluat.com Ngày 7/9/2016 truyền thông nhà nước đưa tin nguyên…