1.Chúc mừng Giáng Sinh 2014&Năm mới 2015-2.Đêm Giáng Sinh 2014 ở Bê-Lem(VOA)3.Giáng Sinh:Sử liệu và Hình ảnh

1.Chúc mừng Giáng Sinh 2014&Năm mới 2015-2.Đêm Giáng Sinh 2014 ở Bê-Lem(VOA)3.Giáng Sinh:Sử liệu và Hình ảnh

MERRY CHRISTMAS 2014 AND HAPPY NEW YEAR 2015 Chúng tôi thân ái chúc Gia đình-Bằng hữu-Các em -cùng Quý độc giả một Đêm Giáng Sinh tươi vui, ấm cúng bên gia đình, bên cây thông ngàn đời xanh ngát một…