1.Ngày Tết, chúc nhau ” MÙA XUÂN DI LẶC” (Nhã Nhạc) 2.MÙA XUÂN MIÊN VIỄN (NHÃ NHẠC)

1.Ngày Tết, chúc nhau ” MÙA XUÂN DI LẶC” (Nhã Nhạc) 2.MÙA XUÂN MIÊN VIỄN (NHÃ NHẠC)

Lời giới thiệu – Năm 2010, chúng tôi viết bài “Mùa Xuân Di Lặc” đã đăng trên website cũ(saungon.net/tbl) để chia xẻ cùng bạn đọc, bằng hữu ý nghĩa của lời chúc Tết ;”Mùa Xuân Di Lặc”,vào ngày mồng Một…