24/06/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần Một-Ch.5.Đưa tâm về nhà ( tiếp theo)

24/06/2011: Tạng Thư Sống Chết-Phần Một-Ch.5.Đưa tâm về nhà ( tiếp theo)

24/06: Tạng Thư Sống Chết-Phần Một-Ch.5.Đưa tâm về nhà ( tiếp theo) Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: lenhac Đọc: 6017 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT – Nguồn:Trang Nhà Quảng Đức The Tibetan Book Of Living And Dying…