1.Chuyện trái bóng và giàn khoan(RFA)-2.Xe tải cán bể nắp mương,lòi cốt tre- 3.Lộ dần phi trường,cảng, ..TQ ở Gac Ma(NV)-

1.Chuyện trái bóng và giàn khoan(RFA)-2.Xe tải cán bể nắp mương,lòi cốt tre- 3.Lộ dần phi trường,cảng, ..TQ ở Gac Ma(NV)-

Chuyện trái bóng và giàn khoan Nguồn:RFA-Nhóm phóng viên tường trình từ VN-2014-06-13 Tàu Trung Quốc (phải) sử dụng vòi rồng để tấn công tàu tuần tra của Việt Nam trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông hôm 2…