Cốt lõi của Cội Bồ Đề- Kỳ II(Phật Giáo Đại Chúng))

Cốt lõi của Cội Bồ Đề- Kỳ II(Phật Giáo Đại Chúng))

 Cốt lõi của Cội Bồ Đề-Kỳ II- Nguyên tác Buddhadasa Bhikkhu-Hoàng Phong chuyển ngữ Nguồn:Phật Giáo Đại Chúng Chùa Thiên Mụ-Huế (Hình:Internet) Vi khuẩn làm phát sinh ra bệnh tâm linh (tiếp theo kỳ I)        Chúng ta phải ý thức được…