1.Người Buôn Gió:Chuyện con gái Thủ tướng kêu oan(DL)2.TPP sẽ giúp VN 'thoát Trung'(VOA)3.Mỹ-Trung bế tắc..(VOA)

1.Người Buôn Gió:Chuyện con gái Thủ tướng kêu oan(DL)2.TPP sẽ giúp VN 'thoát Trung'(VOA)3.Mỹ-Trung bế tắc..(VOA)

Người Buôn Gió – Chuyện con gái thủ tướng kêu oan Theo FB Người Buôn Gió – Nguồn:danluan.org -06-10-2015 Ngày 3 tháng 10 năm 2015 trên Facebook có tên Nguyễn Thanh Phượng con gái của Nguyễn Tấn Dũng có đăng…