Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề (Buddhadasa Bhikkhu-PGĐC)-Kỳ I-

Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề (Buddhadasa Bhikkhu-PGĐC)-Kỳ I-

 Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề Chùa Bái Đinh-Ninh Bình(Hình Internet) nguyên tác Buddhadasa Bhikkhu Hoàng Phong chuyển ngữ Nguồn:Phật Giáo Đại Chúng Lời giới thiệu của người dịch:           Vào những ngày cuối năm 1961 bước sang đầu năm…