Cốt lõi của Cội Bồ Đề- Kỳ III(Phật Giáo Đại Chúng)

Cốt lõi của Cội Bồ Đề- Kỳ III(Phật Giáo Đại Chúng)

 Cốt Lõi Của Cội Bồ Đề (Kỳ III) – Nguyên tác Buddhadasa Bhikkhu Nguồn: Phật Giáo Đại Chúng – Hoàng Phong chuyển ngữ Bồ Đề,ngôi chùa độc đáo,cổ kính nhất vùng Kinh Bắc- Hình trên Net- Chữa trị căn bệnh tâm…