1.Từ Crưm đến VN,xa hay gần?(RFA)-2..hay phô diễn sự lạc hậu?-3.Quốc tế bình luận cảnh vượt suối ở VN(BBC)-4.’Mất bò mới..

1.Từ Crưm đến VN,xa hay gần?(RFA)-2..hay phô diễn sự lạc hậu?-3.Quốc tế bình luận cảnh vượt suối ở VN(BBC)-4.’Mất bò mới..

Từ Crưm đến Việt Nam, xa hay gần? J.B Nguyễn Hữu Vinh, viết từ VN Nguồn:RFA-2014-03-18  Người dân Simferopol, Crimea đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3/2014.-AFP Photo/Viktor Drachev Sáng nay, 17/3/2014, Crưm (Crimea), phần lãnh…

1.Từ Crưm đến VN,xa hay gần?(RFA)-2..hay phô diễn sự lạc hậu?-3.Quốc tế bình luận cảnh vượt suối ở VN(BBC)-4.'Mất bò mới..

1.Từ Crưm đến VN,xa hay gần?(RFA)-2..hay phô diễn sự lạc hậu?-3.Quốc tế bình luận cảnh vượt suối ở VN(BBC)-4.'Mất bò mới..

Từ Crưm đến Việt Nam, xa hay gần? J.B Nguyễn Hữu Vinh, viết từ VN Nguồn:RFA-2014-03-18 Người dân Simferopol, Crimea đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3/2014.-AFP Photo/Viktor Drachev Sáng nay, 17/3/2014, Crưm (Crimea), phần lãnh…