1.Những bất ngờ trên đường chọn lãnh đạo kế vị(BBC)2.Phu xe Sài Gòn chật vật vì xe TQ(RFA)3.Người già kiếm cơm giữa SG-

1.Những bất ngờ trên đường chọn lãnh đạo kế vị(BBC)2.Phu xe Sài Gòn chật vật vì xe TQ(RFA)3.Người già kiếm cơm giữa SG-

Những bất ngờ trên đường chọn lãnh đạo kế vị Tiến sỹ Jonathan London Đại học City University of Hong Kong Nguồn: Phạm Vũ Lửa Hạ dịch – BBC-2015-01-20 Các Ủy viên Bộ Chính trị đã từng tự phê bình…